Výstava v Divadelním klubu Stavovského divadla, Palác Kolowrat Praha 1.

Výstava z děl vzniklých z velké části v roce 2013 byla zahájena v neděli 5. ledna 2014 a potrvá do 5 února 2014.
Vernisáž zahájil publicista, pan Ondřej Vaněček a hudební doprovod zajistil M. Čapský hrou na klavír.

Prezentuji zde kombinované akrylové malby i několik olejů na plátně.
Rád bych touto cestou poděkoval Divadelnímu klubu, paní Gábině Málkové a všem mým přátelům kteří mě přišli podpořit a pomohli s realizací výstavy.

Za fotodokumntaci tímto děkuji fotografovi Jiřímu Růžičkovi.