Miroslav Pangrác ml. se narodil 9. 1. 1967 v Praze a to v rodině významného českého sochaře, tímto mu bylo umožněno vyrůstat v prostředí výtvarného umění a sát do sebe atmosféru genia loci atelierů, sléváren a dílen všech rodinných přátel které navštěvoval s otcem. Od mládí stále maluje a věnuje se výtvarným různým směrům, má přímou možnost studovat v otcově atelieru, i v atelierech spřízněných umělců, rodinných přátel. Navštěvuje soukromé ateliery kde získává další zkušenosti v malbě, účastní se společných výstav. Přesto si v rozhodujícím okamžiku prosazuje vlastní cestu a směr, razí si vlastní osu pro budoucí tvorbu.

Odklání se od krajinářství a stále více proniká do abstraktní malby, ve které hledá skrytou krásu tvarů, symbolů spojenou s barevnou náladovostí. Experimentuje, kombinuje různé druhy a typy barev a z takto vzniklých struktur a nevšedních tvarů dotváří obrazy do konečného stavu. Přesto však olej na plátně nebo akryl patří mezi nejmilejší techniky. Ve svých dílech nechává prostor pro divákovu fantazii, nechává zapojit představivost, někdy jen navodí myšlenku tvarem či symbolem či teplotou barvy. Kolem roku 1998 začíná signovat obrazy jen zkráceně Grác, pod tímto jménem vystavuje a prezentuje svá díla dodnes.

V současné době tvoří v malém atelieru na pražském Žižkově, kde je možno po dohodě shlédnou část díla z posledních let, vyjma pravidelných výstav které se daří realizovat za pomoci kulturních institucí. Díla M. Pangráce ml. jsou k vidění ve sbírkách po Čechách i v cizině.

Je členem Nového sdružení pražských umělců.

English version
He was born on 9 January 1967 in a significant Czech sculptor’s family, which enabled him to grow up in a fine art setting and absorb a genius atmosphere of loci ateliers, foundries and work rooms of all the family friends he used to visit with his father. He has been painting and devoting to various fine styles since his childhood. He is proud to be able to be exploiting the possibility of studying in his father’s atelier and also in ateliers of former family related artists. Despite attending some private ateliers and exhibitions, where he gets new painting experience, he always gets his own way in painting in crucial moment. He sticks to his own direction for his future creation.

Searching for symbols and forms hidden beauty related to colored moodiness he turns aside from landscape painting and inclines still more to abstract painting. The core of his painting is to experiment and combine various kinds and types of colors and through these created structures and unusual forms he completes his masterpieces to final image then. Nevertheless the acryl or oil used for painting on a cloth still belongs to his most preferred techniques. For his creation is typical letting the viewers use their fantasy and imagination to understand the point of his paintings but sometimes he helps by raising a thought by a form, symbol or color temperature. About the year of 1998 he started to sign his masterpieces in abbreviation called Grác and up to now he also presents and exhibits them under this name of Grác.

Currently Mr. Miroslav Pangrác jr. works in a small atelier in the county of Žižkov in Prague where, after making an appointment with him, it is possible to take a look at some of his late paintings except the paintings which are presented at the regular exhibitions held with the aid of cultural institutions. The masterpieces of Mr. Miroslav Pangrác jr. can be seen in collections in the Czech Republic and also in abroad.

 

Miroslav Pangrác vernisáž leden 2015

Miroslav Pangrác Galerie Prádelna 2015