Cyklus obrazů „Létavci“.

Výstavu pod názvem LÉTAVCI zahájila 30.10.2014 ředitelka muzea paní Magdalena Elznicová Mikesková. Příjemnou náladu podpořila rakovnická rocková kapela 2ND svojí hudbou. Děkuji za podporu a účast rakovnickým i přespolním, a jmenovitě ředitelce muzea T.G.M. paní Magdaleně Elznicové Mikeskové, starostovi královského města Rakovníka panu Nejdlovi. Řediteli Rabasovi galerie panu Zoubkovi, novinářce Lence Pelcové a dalším osobnostem.

 

Z části textu zahajovací řeči.

Létavci – cyklus obrazů vzniklých v letošním roce symbolizuje volnost bytostí, duší v prostoru i čase.

„Vzkříšení i pády, lidské osudy které nás v letu míjejí. Cyklus zde není celý jsou zde vybrány dva zástupci a celek je doplněn malbami z posledního období. Jedná se především o stylizaci životních událostí, předmětů a pocitů. Od malby stále častěji odbíhá k materiálu svého otce k sochařině. Tady si
odpočívá od barev a stojanu. Proto by se snad i název výstavy mohl změnit na létavci a ti druzí, tady konkrétně zoomorfní bytost jehož zástupce tu máme ztvárněného v bronzu.“

Výstava se z Rakovníka přesune do Prahy kde bude rozšířena o další malby tak i o sochařské instalace.
Zahájena bude 7. 1. 2015 ve výstavní síni na Senovážném náměstí.

Foto – Lenka Pelcová