Praha – Galerie SÚJB Senovážné nám.

1. 1. 2018 – 3. 2. 2018.
Samostatná výstava