Září – říjen 2012 – Praha Trója – Botanická zahrada