Praha – Galerie Ant. Navrátila
Pangrác obrazy a sochy

7. 1. 2019 – 27. 1. 2019
Samostatná výstava