Pangrác 2 generace

Vernisáž výstavy Pangrác 2 generace v Berounské galerii Holandský dům  zahájil ředitel Rabasovy galerie akademický malíř pan Václav Zoubek z Rakovníka. S radostí jsme přivítali rakovnického starostu pana ing. Zdeňka Neidla s paní, další přátele a výtvarníky.

Na vernisáži proběhl křest knihy Pangrác deníky 1942 -1957, kterou na základě rukou psaných deníků sochaře M. Pangráce sepsala rakovnická novinářka Lenka Pelcová. Na výstavě bylo možno shlédnout část díla socharě Miroslava Pangráce /1924/ a jeho syna tvořícího pod jménem Grác.

Poděkování touto cestou patří panu Zímovi z  Klubu přátel výtvarného umění Beroun, bez jeho přispění by výstava nevznikla.
M. Pangrác ml.